DTS TELECOM | Data Center | Colocation | SSD Cloud VPS | Cloud Hosting | Domain | Internet Leased Line | Private Cloud | VDI 

DTS TELECOM BANNER GREEN DC DTS TELECOM BANNER CLOUD HOSTING

TỔNG QUAN DỊCH VỤ

DTS Nhà cung cấp dịch vụ Internet và Giải pháp IT chuyên nghiệp

10,000+

Khách hàng đã và đang dùng dịch vụ của DTS Telecom

100+

Đối tác xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ tại DTS Data Center.

500+

Server đang hoạt động trong Data Center.

400+

Dịch vụ Cloud server đang hoạt động trong Data Center

5,000+

Số lượng website được host tại DTS Telecom

TÌM KIẾM TÊN MIỀN

Chọn tên miền tại DTS để bắt đầu !

Giới Thiệu

Recognizing the strong development trend of the telecommunications industry in the future as well as being aware of the competitive trend, DTS Telecom was born on the basis of IT and telecommunications as a foundation, pursuing the mission of becoming a supplier Prestigious and high quality telecommunications service in Vietnam market.
Liên hệ

Colocation

Cung cấp hạ tầng Data Center chuẩn Tier III, đặt tại trung tâm TP.HCM để phục vụ nhu cầu thuê vị trí đặt máy chủ hoặc thuê toàn bộ rack cho mục đích xây dựng data center riêng biệt. Hạ tầng có đầy đủ về hệ thống dự phòng n + 2, backup, cooling theo tiêu chuẩn của hệ thống InfraXtructure từ APC - Schneider Electrics
Liên hệ

Cloud Services

Cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ cho nhu cầu gia tăng giá trị của khách hàng cũng như các nhu cầu về hệ thống máy chủ, lưu trữ website, và các giải pháp sao lưu dữ liệu với độ phức tạp cao.
Liên hệ

IT solution

Cung cấp các giải pháp CNTT như tích hợp các công nghệ vào hệ thống, xây dựng trung tâm dữ liệu và đảm bảo về tính an ninh bảo mật, an toàn số liệu, phân tải, ... giúp tăng cường năng suất và giá trị doanh nghiệp trong thời đại số.
Liên hệ

License

Cung cấp phần mềm bản quyền các dịch vụ nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp. Phục vụ cho các mục tiêu như Giao diện quản trị tập trung cho hosting / vps, phần mềm Office 365...
Liên hệ

Kênh truyền

Internet Leased Line là dịch vụ thuê kênh riêng Internet, giải pháp kết nối đối xứng. Đường truyền Internet có rất nhiều IP tĩnh với cổng kết nối quốc tế riêng biệt được cam kết 99.9%, linh hoạt, bảo mật, sự ổn định, kết nối tới mọi địa điểm và khả năng nâng cấp dễ dàng
Liên hệ

Đánh giá của khách hàng